Ik zie je - spoken word over een prachtige worsteling

Prachtige weergave van de worsteling van een leerkracht om recht te doen aan zijn leerlingen