Windesheim en het belang van WTD: ‘Wat doen wij hier eigenlijk aan in ons curriculum?'

‘Op het moment dat je je bewust wordt van het feit dat er iets is als Whole Teacher Development, dan moet je gewoon je hele curriculum opnieuw bezien en jezelf de vraag stellen: wat doen wij hier eigenlijk aan in ons curriculum?’ Jael de Jong Weissman en Jolien Dopmeijer vertellen in deze NIVOZ-podcast hoe hun deelname aan het WCD-programma betekenis aan het krijgen is binnen de lerarenopleidingen van Windesheim in Zwolle.

Het Whole Child Development-programma (WCD) wordt bij Windesheim eigenlijk Whole Teacher Development (WTD) genoemd, zo maken Jolien en Jael duidelijk in de derde aflevering van deze speciale NIVOZ-serie. Eerder besteedde interviewer Jan Jaap Hubeek aandacht aan de ontwikkeling van breedvormend onderwijs via deelnemers van Driestar Hogeschool en Spring – twee van de vier lerarenopleidingen die in de context van WCD al 2,5 jaar met elkaar optrekken. Nu neemt hij tijd om stil te staan bij wat er gebeurt bij de opleidingen in Zwolle, waar onderwijsinnovatie tot een van de speerpunten wordt gerekend. ‘Door dit WCD-project realiseren we ons dat we studenten in onze eigen innovatiedrang tekort hebben gedaan,’ zo bekent Jael de Jong Weissman. ‘Om dat duurzaam te kunnen blijven doen, om die innovatie te kunnen borgen, ontbrak er wat. Je wilt namelijk niet dat studenten opbranden.’

Het was de reden dat Jael, zelf al tien jaar werkzaam bij Windesheim en in 2020 als projectleider voor het WCD-programma aangesteld, terechtkwam bij Jolien Dopmeijer. Zij is op haar beurt docent/onderzoeker bij de Pabo, maar werkt ook al jarenlang bij het Trimbos instituut waar ze zich specialiseerde in onderzoek naar het welzijn van studenten. ‘Ik ga echt aan als het gaat over de zelfregie van studenten, in de zin van dat zij zichzelf leren kennen, als mens en een innerlijk kompas ontwikkelen. Dat is voor mij de basis om een goeie leerkracht te worden. Je kunt je professionele ontwikkeling niet doormaken zonder goed te investeren in jezelf als persoon. Dat stukje hoort bij de onderwijsvisie. Je leidt ook op voor het leven.’

Lees hier het hele stuk op Nivoz.nl.