Goed onderwijs is whole child education - visiestuk

Dit visiestuk is een verkenning uit 2018 van het vraagstuk hoe whole child education of brede vorming van het kind mogelijk gemaakt kan worden. Het is een kerntaak van het onderwijs is om kinderen te begeleiden naar een actief leven, waarin ze deelnemen aan de wereld op een verbonden en verantwoordelijke manier. Dit vraagt om onderwijs dat holistisch van aanpak is: een onderwijs dat zich niet louter richt op de cognitieve ontwikkeling van kinderen en daarop selecteert, maar een onderwijs dat zich richt op de gehele ontwikkeling van het kind en kansen schept voor iedereen. Op basis van dit stuk is het Whole Child Development programma ontwikkeld.

NIVOZ is opgericht om fundamentele veranderingen in het onderwijs in gang te zetten en te stimuleren, vanuit een pedagogische benadering die adaptief onderwijs, diversiteit en inclusiviteit bevordert en die sociale relaties koestert, waardoor jonge mensen zich met elkaar verbonden, betrokken en verantwoordelijk voelen.
Zowel Porticus als NIVOZ vindt haar legitimiteit in de Rechten van de Mens, het Earth Charter en het (urgente) nastreven van een menselijke, democratische, gelijkwaardige en duurzame samenleving. Bovendien delen Porticus en NIVOZ de overtuiging dat onderwijs kinderen de weg moet wijzen naar een actief, sociaal-maatschappelijk betrokken leven in verbondenheid en verantwoordelijkheid. Dit vraagt om onderwijs met een brede reikwijdte en vanuit een holistische benadering – onderwijs dat niet alleen is gericht op cognitieve ontwikkeling, maar meer op een brede vorming van het kind.

Porticus wil een programma starten in Nederland binnen en/of rond het onderwijsveld. Daarbinnen zoekt Porticus de samenwerking met diverse partners om samen een brede vorming van het kind – whole child education mogelijk te maken. Om een dergelijk onderwijsprogramma op te kunnen zetten en richting te geven, heeft Porticus een visiestuk nodig dat is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten én een diep begrip van de huidige situatie in Nederland. Het kan dienen als een leidraad voor Porticus Nederland, zowel intern als bij hun gesprekken met Nederlandse ngo’s op het gebied van onderwijs, met scholen, lerarenopleidingen en onderzoeksinstituten.
Porticus heeft NIVOZ gevraagd bij te dragen aan de ontwikkeling van een dergelijk richtsnoer. De studie die NIVOZ heeft uitgevoerd en waarvan in dit visiestuk verslag wordt gedaan, stelt de volgende vragen/proposities aan de ord

  1. Goed onderwijs staat gelijk aan een brede vorming van het hele kind/whole child education
  2. Waarom is de leerkracht het belangrijkste uitgangspunt bij het veranderen van het systeem?
  3. Wat moet een leerkracht naast cognitieve elementen onder de knie hebben om whole child education te kunnen bieden?
  4. Welke implicaties hebben de voorgaande punten voor het opleiden en ontwikkelen van leerkrachten?
  5. Hoe ondersteunt whole child education kinderen die vanuit een achterstandspositie opgroeien?

Dit vraagt om onderwijs met een brede reikwijdte en vanuit een holistische benadering – onderwijs dat niet alleen is gericht op cognitieve ontwikkeling, maar meer op een brede vorming van het kind.

Download hier het visiestuk

NIVOZ is opgericht om fundamentele veranderingen in het onderwijs in gang te zetten en te stimuleren, vanuit een pedagogische benadering die adaptief onderwijs, diversiteit en inclusiviteit bevordert en die sociale relaties koestert, waardoor jonge mensen zich met elkaar verbonden, betrokken en verantwoordelijk voelen.

Download pdf

Delen op social media:

Dit stuk is mogelijk gemaakt door

Rob Martens
Hartger Wassink
Geert Bors
Maartje Janssens
Gabrielle Taus